refisa
  Refisa

Refisa va néixer amb la missió d’explorar el potencial de les noves possibilitats dels materials compostos, també coneguts com a composites, i la fabricació de tot tipus de peces en aquest material és la nostra activitat principal. Però, què és el composite? És el resultat de la unió entre dos materials: les resines i un reforç format per fibres sintètiques.

A part de la seva activitat en el món industrial i principalment el del ferrocarril, Refisa ha creat dues àrees de negoci complementàries per respondre a les necessitats de nous segments de mercat:
- Customplastic
- Wallnet

El composite proporciona als treballs realitzats unes propietats excel·lents:
- Alta resistència mecànica amb poc pes.
- Estabilitat i dimensionalitat.
- Acabats de qualitat.
- No limita formes ni dimensions.
- És fàcilment reparable.
- Elevats coeficients d'ignifuguitat i/o resistència a productes corrosius en funció de les necessitats del client.
- Aïllant tèrmic i elèctric.

A Refisa estudiem i analitzem acuradament cada client. A partir d’aquí i mitjançant l’elaboració de models i motlles, decidim el procés i el material més adequat per a cada projecte a desenvolupar, configurant així un ampli ventall de solucions adequades a les necessitats dels nostres clients.

  • Resines (ignífugues, epoxi, vinil-estez, isoftàtiques).
  • Reforços (Fibres de vidre, carboni, niu d'abella, escumes, etc...).
  • Processos  (Motlle obert, premsa en fred, RTM, RTM-light, infusió, pre preg,  etc...)
 
viatjar amb Refisa


Comfort amb Refisa
 
Avís legal designed by Beat